Home Ovale azzurro, passi indietro Samoa Ita

Samoa Ita